Čiščenje po poplavi

Poplave v Sloveniji so opustošile domove, poslovne in javne prostore ter za seboj pustile sled uničenja in ruševin. Zavedamo se, da postopek čiščenja in obnove prostorov po poplavi ni majhen podvig. Potrebno je skrbno načrtovanje in pravi pristop, da se zagotovi varno in učinkovito obnovitev. V tem članku vas bomo popeljali skozi korake čiščenja prostorov po poplavah in vam pomagali premagati izzive ter vzpostaviti normalno stanje v vaših objektih.

Varnost je na prvem mestu

Preden se lotite postopka čiščenja, dajte prednost varnosti. Pred vstopom v objekt se prepričajte, da so prostori strukturno trdni.

Poplavne vode lahko povzročijo vrsto nevarnosti, vključno z onesnaženo vodo, rastjo plesni, strukturnimi poškodbami in električnimi nevarnostmi. Zaradi povečanega zdravstvenega tveganja se opremite z ustrezno osebno zaščitno opremo, kot so rokavice, maske, gumijasti škornji, očala, zaščitne halje. Nedavna ujma je s sabo odnesla hiše, kmetijske objekte in ostalo infrastrukturo, v kateri so bile shranjene različne kemikalije, naftni derivati, pesticidi, katerih embalaža se je v ujmi razbila.

Pri čiščenju prostorov je tveganje za okužbo z različnimi mikroorganizmi večje, zato v delo ne vključujte oseb, ki so dovzetnejše za okužbe (otroke, starejše osebe, nosečnice, kronične bolnike). Te osebe se naj prav tako čim manj zadržujejo v teh prostorih.

Odstranjevanje odvečne vode

Eden od začetnih korakov popoplavnega čiščenja prostorov je odstranitev odvečne vode. Za črpanje vode iz poplavljenih območij uporabite črpalke, mokro suhe sesalce in potiskače vode. Navadne metle so sicer priročna rešitev, kadar nimate pri roki potiskača. So pa slednji veliko hitrejši in bolj učinkoviti pri odstranjevanju odvečne vode in mulja. Če so poplavljene večje površine je potrebna uporaba čistilnih strojev. Ta korak je ključnega pomena, preden lahko začnete učinkovito odstranjevati pohištvo in ostanke.

Ocenjevanje škode

Začnite z oceno obsega škode. Dokumentirajte prizadeta območja, elemente in strukturne težave. Fotografirajte za namene zavarovanja in vodite podrobno evidenco svojih ugotovitev. Ta ocena vam bo pomagala ustvariti celovit načrt za postopek čiščenja in obnove.

Odstranjevanje pohištva

Odstranite poškodovane predmete, blato, mulj in druge odpadke. To vključuje pohištvo, preproge, aparate in osebne stvari, ki jih ni mogoče rešiti. Upoštevati je potrebno ustrezne metode odstranjevanja, da zmanjšate vpliv na okolje.

Prezračevanje prostorov

Prostore prezračite, odprite vsa okna in vrata.

Čiščenje in razkuževanje poplavljenih prostorov

Čiščenje in razkuževanje igrata ključno vlogo. Poplavne vode pogosto prenašajo onesnaževalce, patogene in bakterije, ki predstavljajo tveganje za zdravje. Najprej očistite tla in stene s čisto vodo, nato s čistili. Zadnji korak je dezinfekcija.

Čiščenje površin s čistili in vodo odstrani umazanijo, dezinfekcija z ustrezno raztopino pa uniči škodljive mikroorganizme. Ustrezna dezinfekcija pomaga pri preprečevanju rasti plesni in pomaga ustvariti varno in zdravo okolje. Dezinfekcijska sredstva pripravite skladno z navodili proizvajalca. Če uporabljate Sutter Tabs Chlorine, razkužilo pustite na površini, da deluje in ga ne izpirajte z vodo.

Izsušitev prostorov

Temeljito sušenje prostorov je bistvenega pomena za preprečitev rasti plesni in nadaljnjih poškodb. Odprite okna, uporabite ventilatorje, razvlaževalce in po potrebi najemite strokovnjake za pomoč pri sušenju. Poskrbite za ustrezno prezračevanje, da pomagate pri odstranjevanju vlage. Mokro okolje lahko privede do zatohlega vonja in slabe kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Pravilno sušenje pomaga izboljšati kroženje zraka in kakovost ter ustvarja bolj zdravo bivalno ali delovno okolje.

Dezinfekcija je ključni korak pri čiščenju po poplavi za odpravo škodljivih bakterij in patogenov. Sušenje prostora po dezinficiranju zagotavlja, da lahko dezinfekcijska raztopina pravilno pride v stik s površinami, kar poveča njeno učinkovitost in zmanjša tveganje kontaminacije.

Odstranjevanje novo nastale plesni

Plesen se lahko po poplavi razmnoži v vlažnem okolju. Preglejte, ali obstaja plesen, in jo nemudoma odpravite. Majhne okužbe plesni lahko očistite s čistili za odstranjevanje plesni, medtem ko lahko večje okužbe zahtevajo strokovno posredovanje. Do novo nastale plesni lahko pride, če prejšnji koraki niso bili dovolj dosledno upoštevani.

Strukturna popravila

Odpravite morebitne strukturne poškodbe prostorov. Posvetujte se s strokovnjaki, da ocenite obseg škode in izvedete potrebna popravila. To lahko vključuje popravilo sten, tal, stropov in električnih sistemov.

Obnovitev priključkov

Sodelujte z usposobljenimi tehniki, da obnovite komunalne storitve, kot so elektrika, plin in voda. Zagotovite, da so vsi sistemi temeljito pregledani in varni za uporabo, preden se ponovno vrnete v prostore.

Dokumentacija za zavarovanje

Vodite podrobne evidence, fotografije ter video posnetke o vseh čiščenjih, popravilih in stroških, nastalih med postopkom obnove po poplavi. Ti dokumenti bodo ključni pri vlaganju zavarovalnih zahtevkov.

Preventiva za prihodnost

Namestite protipoplavne ovire in razmislite o ukrepih za hidroizolacijo.